آخرین نوشته ها

طراحی لوگو به کمک تکنیک نقشه ذهنی پیمان اکبری
10 شهریور 1402

طراحی لوگو به کمک تکنیک نقشه ذهنی

پیمان اکبری
تحلیل لوگوی تردز (Threads)
17 تیر 1402

تحلیل لوگوی تردز (Threads)

پیمان اکبری
لوگو کوکاکولا
10 خرداد 1402

بررسی لوگوی برند کوکاکولا

پیمان اکبری
ریبرندینگ مریندا
04 خرداد 1402

ریبرندینگ میراندا

پیمان اکبری
preloader